• Bejelentkezés: +36 30 513 5853 • recepció: +36 30 328 6337 • info@gasparmed.hu • H-P: 8:00 - 20:00

APDT kezelés

Az APDT kezelést elsősorban parodontitis, periimplantitis (fogínysorvadás, implantáció előtti fázisban) kezelésében alkalmazzák. Az antimikrobiális fotodinamikus terápia (APDT) kivitelezéséhez szükség van fényérzékenyítő anyagra, (megfelelő hullámhosszúságú) lézerfényre és oxigén-szabadgyökök keletkezésére.

Az eljárás alapvetően a következő lépésekből áll:

  • Megelőző tennivalók
  • A mikroorganizmusok megfestése a kezelt területen.
  • Megvilágítás és a fotoszenzibilizátor aktiválása.
  • Oxigén-szabadgyök keletkezése, kórokozók elpusztítása

Megelőző tennivalók

A fotodinamikus kezelést gondos vizsgálat, orthopantomograph röntgenfelvétel, parodontális diagnózis felállítása és alapos depurálás (fogkőeltávolítás) előzi meg. A gyakorlati alkalmazásban első lépésben a terület megtisztítása történik: a fogkövek, a lepedék, a biofilm eltávolítása. Szükség esetén a művelet ismételhető, mindaddig, míg megfelelő higiénés állapotot nem érünk el.

A mikroorganizmusok megfestése

Ezt követi a mikroorganizmusok megfestése a kezelt területen (festékoldat fecskendezése a tasakok területére vagy az egyéb kezelendő területre). A közepesen híg oldatot fecskendőből juttatjuk a tasakokba, illetve a kezelendő területre. 1–2 perc várakozás elegendő, hogy a mikroorganizmusok felvegyék a festéket.

A metilénkék és toluidinkék festékek leginkább elterjedtek, valamint a malachitzöldoldat. A rendelői használatban fotoszenzibilizátorként rutinszerűen a 0,01%-os metilénkék oldatot használjuk.

12627259_xxl

Megvilágítás és a fotoszenzibilizátor aktivizálása

A kísérletes és rendelői vizsgálatok azt mutatják, hogy a kék festékekhez a 630–665 nm közötti lézerek a leginkább alkalmasak.

A fényérzékenyítés 1–5 percig tart, utána a festéket le kell mosni a nyálkahártyáról, megakadályozandó a nyálkahártyasejtekben való dúsulását, így elkerülhető a nyálkahártya károsodása.

A fotoszenzibilizátor aktiválása energiafüggő folyamat, amelyet fizikai és optikai tulajdonságok határoznak meg. A festék megvilágítását olyan fénnyel kell végezni, amely a fotoszenzibilizátorban maximálisan abszorbeálódik. A megvilágításnál arra kell törekedni, hogy a lézerfényt bevezessük a kezelendő területre, ha lehetséges, direkt a tasakba. A lézerhatás 1-2 percig tart. A lézerfényt egyenletesen osztjuk el a kezelendő területen, parodontális tasak kezelése esetén 6 szextánson: minden érintett fog körül 3–5 J/cm2 vagy 3–5 J/pont dózist jelent.

Oxigén-szabadgyök keletkezése, kórokozók elpusztítása

A gerjesztett állapotban lévő festékmolekula átadja energiáját a környezetében lévő oxigénmolekulának. Ily módon erősen toxikus szabad gyökök keletkeznek és bekövetkezik a baktériumsejtfal oxidatív degenerációja, ezáltal a baktériumok elpusztítása.

Az eljárás során keletkező toxicitás szigorúan helyben zajlik (legfeljebb 1-2 mm távolságig), környezeti vagy távolabbi hatása nincs.